Aktuálně

Informace ke vzdělávacím aktivitám II.stupně
3. 6. 2020

Před první účastí na vzdělávacích aktivitách žák odevzdá prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

prohlášení

Používání roušek se řídí platnými předpisy MŠMT - nošení roušek je nadále povinné ve společných prostorách školy, každý žák má mít 2 roušky a sáček na jejich uložení. O nošení roušek ve třídách rozhoduje vyučující.

Obědy budou žáci konzumovat ve třídách z jednorázových obalů. Do 5.6. je třeba zájemce o školní stravování nahlásit třídním učitelům.

Pro přehlednost uvádíme ještě jednou organizaci vzdělávacích aktivit II.stupně od 8.6.2020:

ZOOM konzultace dle stávajícího rozvrhu, avšak pouze v pondělí a čtvrtek.

Osobní přítomnost nahlášených žáků:

  • úterý 9 - 12 hodin 6. a 8.třída
  • středa 9 - 12 hodin 7.třídy
  • pátek 9 - 12 hodin 5. a 9.třída

Žáci, kteří jsou nahlášeni na vzdělávací aktivity je mohou v jejich průběhu opustit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Organizace vzdělávacích aktivit od 8.6.2020
29. 5. 2020

Organizace výuky od 8.6.2020
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT bude od 8.6.2020 umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně (5.-9.třída) v naší ZŠ. Účast na vzdělávacích aktivitách je pro žáky dobrovolná. I nadále bude preferována distanční výuka – zadávání učiva v týdenních cyklech na webu školy a testování v programu Alf. ZOOM konzultace budou od 8.6. probíhat dle stávajícího rozvrhu, avšak pouze v pondělky a čtvrtky. Vzhledem k personálním a prostorovým možnostem školy budou vzdělávací aktivity žáků ve škole probíhat dle rozvrhu:

úterý: 9-12 hod. 6. a 8. třída
středa: 9-12 hod. 7.A a 7.B
pátek: 9-12 hod. 5. a 9. třída.

Náplní aktivit žáků ve škole bude zejména procvičování a upevnění učiva probraného během distanční výuky, objasnění nově zadávaného učiva, osobní konzultace s jednotlivými vyučujícími a socializační aktivity. Aktivity ve škole budou dle nařízení MŠMT probíhat v maximálně patnáctičlenných skupinách, které nemusí být neměnné. U těchto skupin se dle potřeb a personálních možností budou pedagogové střídat.

Zákonné zástupce našich žáků touto cestou žádáme o sdělení případného zájmu o účast žáků na vzdělávacích aktivitách ve škole od 8.6.2020. Informaci o zájmu sdělte, prosím, třídnímu učiteli do středy 3.6.2020 8:30 hod., kdy bude probíhat porada pedagogů II. stupně ZŠ. Vzhledem k nařízení MŠMT je zjištění počtu případných zájemců pro přesnější naplánování vzdělávacích aktivit nezbytné.

Předem velice děkujeme za spolupráci
 

Bibliobus
27. 5. 2020

Vážení čtenáři,
dne 2.6.2020 od 9 do 11 hodin bude ve dvoře ZŠ přistaven bibliobus. Využijte, prosím, tento termín ke vrácení zapůjčených knižních titulů.

Děkujeme

Organizace vzdělávacích aktivit od 25.5.2020
21. 5. 2020

V přiloženém souboru naleznete rozdělení žáků do skupin a časový harmonogram vstupu do budovy. Připomínáme nutnost dodání prohlášení podepsaného zákonnými zástupci před prvním vstupem do budovy.

Příloha č.2

V případě návratu ze zahraničí připomínáme povinnost dodat do 72 hodin negativní výsledek testu COVID 19, případně 14 denní karanténu. Testovací místa naleznete na http://vida.cz/covid

Výdej obědů přihlášeným strávníkům probíhá u zadního vstupu do jídelny na dvoře ZŠ od 12 do 13 hodin.

Zápis do I.tříd
18. 5. 2020

Vážení rodiče,
do I.ročníků byly přijaty děti s trvalým bydlištěm v Dolních Počernicích a ty, které mají v ZŠ již sourozence. Ostatní bohužel z kapacitních důvodů přijmout nemůžeme. Z nepřijatých žáků bude losováním utvořen seznam a v případě, že některé přijaté dítě nenastoupí na naší ZŠ, budeme moci přijmout náhradníky.

Prosíme tedy všechny, kteří na naší školu nenastoupí, aby nás neprodleně informovali.

Rozdělení do tříd proběhne v měsíci červnu.

Stránky