Třídní stránky V. A

Týdenní plán

Učivo

22.- 26. 10.

ČESKÝ JAZYK

Opakování. 

SLOH- VYPRÁVĚNÍ

Str.12

5. Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene.

Str. 22, cv. 1, procvičování

PS, str. 15, 16

MATEMATIKA

Sčítání, odčítání, násobení  v oboru přes milion .

Str. 22

VLASTIVĚDA

5. Život na vesnici (18. století)

Opakování

PŘÍRODOVĚDA

Elektrický obvod.

Str. 24, 27-30

 

 

15.- 18. 10.

ČESKÝ JAZYK

Změny při odovzování slov.

Do str. 20

PS do str. 16

MATEMATIKA

Zaokrouhlování v oboru přes milion. 

Str. 21

PS do str. 18, cv. 1

VLASTIVĚDA

5. Život na vesnici (18. století)

Str. 19- 21

PŘÍRODOVĚDA

Zásady bezpečného zacházení s elektřinou.

Elektrický proud- vodiče elektr. proudu.

Str. 22, 23

 

8.- 12. 10. 

ČESKÝ JAZYK

Průbězně po celé pololetí: procvičování i, í/ y,ý, slovní druhy, slova s předponami a předložkami, skloňování podst. jmen, časování sloves, určování mluvnických kategorií u těchto sl. druhů.

Slova příbuzná.

Odvozování slov předponami a příponami.

Str. 15- 18

PS 12- 15

MATEMATIKA

Průběžně opakování: písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení. Prosím, s dětmi opakujte násobilku.

Počítání, porovnávání čísel v oboru přes milion. 

Str. 17- 20

PS 13- 17

VLASTIVĚDA

Po každé probrané látce následuje test nebo zkoušení ( i v Př)

4. Světlo rozumu, vláda Josefa II.

Str. 17, 18

PŘÍRODOVĚDA

Elektrická energie. Zdroje, vedení  elektr. energie.

Str. 19- 21

 

 

 

1.- 5. 10. 

ČESKÝ JAZYK

Stavba slova, kořen, předpony, přípony.

Str. 13, 14

PS 10, 11.

MATEMATIKA

písemné dělení, dělení se zbytkem

Str. 15, 16

PS do str. 12

VLASTIVĚDA

Ve školních lavicích, J. A. Komenský. různé školy

do str.16

PŘÍRODOVĚDA

Formy, druhy a zdroje energie

do str. 18